Vanlige spørsmål hos psykologen

Det å gå til psykolog er ingen lett sak for folk flest, de utsetter det å oppsøke psykolog og unngår å se sannheten i øynene om det at de bør oppsøke en psykolog. Likevel om man sammenligner med hva som var «vanlig» for noen år siden så har flere og flere blitt mer åpne om nettopp det at de går til psykolog jevnlig. Det som var tabu før, har nå flere og flere begynt å gjøre, det har nesten blitt helt «vanlig» å ha både familiemedlemmer og venner som bruker psykolog jevnlig.

Om det blir sett på som en mer utbredt ting å gjøre nå enn før er det usikkert om, enten er det fordi det er mer åpenhet rundt tema eller om det faktisk er flere som bruker tilbudet.

Hos psykologer så er det en del spørsmål som har en tendens til å gjenta seg, forskjellige mennesker med forskjellige type lidelser, sykdommer eller personlige problemer stiller igjen og igjen de samme spørsmålene.

De vanligste spørsmålene en psykolog kan få er «Hvor lenge er det jeg behøver å ta medisiner?», «Når vil jeg bli frisk?» etterfulgt av spørsmålet «Kan jeg redusere medisindosen min?».

Pasienter med schizofreni spør i tillegg ofte om bieffekt relaterte spørsmål grunnet medisinering, som «Hvorfor går øynene mine opp?» og «Hva er det som forårsaker mine hallusinasjoner?» og også spørsmål rettet mot sin personlighet eller oppførsel, «Er mine tanker grunnet sykdommen min?».

Hele 50 % av bipolare pasienter har ingen spørsmål de vil stille psykologen og vanlige spørsmål er ellers litt utålmodige som «Er jeg frisk nok til å jobbe?» og «Er jeg frisk nok til å kjøre?».

Pasienter med angst har helt andre type spørsmål de stiller sin psykolog, «Er dette vanlig?», «Finnes det en stressklinikk som kan hjelpe?» og «Er det en enkel blodprøve for å sjekke etter kreft?» er noen eksempler.