Hva innebærer uttrykket «psykologi»?

Ordet psykologi stammer fra de greske ordene for sjel og «læren om», psykologi er det vi kaller det vitenskapelige studiet av menneskets atferd og mentale prosesser. Atferd er et omfattende begrep som omfatter reaksjoner på intensjonelle handlinger og kroppslige prosesser av psykologisk interesse. Meningen bak «mentale prosesser» er både om slike som bestemmer menneskers oppfatning av seg selv og sine omgivelser, og om de som bestemmer hva man føler og hva man vil.

Psykologi blir ofte kalt for et samfunnsvitenskapelig fag, men på grunn av psykologiens bakgrunn i filosofi og biologi så kan det også settes i andre kategorier.

Psykologisk forskning deles som regel inn i to former. Grunnforskning, som utforsker psykologiske fenomener for forståelsens skyld og å oppklare og belyse spørsmål av teoretisk interesse. Anvendt psykologi som er ment til å løse problemer og vektlegger bruk av faglig kunnskap i ulike praktiske sammenheng. Det baseres på et bredt spekter av andre metoder også, fra eksperimentelle til mer kvalitative studier som intervju.

Menneskene som forsker og de som utøver psykologi kalles for psykologer. Her i Norge må du ha autorisasjon for å kunne bruke den tittelen, noe som vanligvis kommer etter profesjonsstudium innen psykologi.

Psykologi har gjennom tiden blitt formet av ulike perspektiver på menneskelig tanker, følelse og handlinger. De mest innflytelsesrike er det humanistiske perspektivet, det psykodynamiske perspektivet og det sosiokulturelle perspektivet. Noe som alle er forskjellige tilnærminger til psykologiske fenomen.

I Norge så var det filosofiprofessor Anathon Aall som grunnla det første psykologiske institutt ved universitetet i Kristiania i 1909.