Hvordan bli psykolog?

Det kreves en lang utdanning før man kan kalle seg psykolog. I dag er dette en svært populær studieretning med høye opptakskrav.

Konkurransen mellom kandidatene gjør at det blir stadig vanskeligere å komme inn på profesjonsstudiet i psykologi. Når man først er kommet inn så tar man fatt på en svært utfordrende utdanning.

Studere i Norge

Det er ikke lett å komme inn i Norge, og man må derfor ha svært gode karakterer fra videregående skole. Profesjonsstudiet er strukturert som en 6-årig grad med innlagte praksisopphold. Når man har fullført dette så må man søke om autorisasjon som psykolog i Norge. Studiet er hardt og det er ikke uvanlig at mange faller av underveis i utdanningen. Derfor tar man gjerne inn flere studenter på det første studieåret enn på de følgende.

Psykologi i utlandet

Det er blitt stadig mer vanlig å studere psykologi i utlandet. Dette er i stor grad resultat av at det er svært vanskelig å komme inn på profesjonsstudier i Norge. Nordmenn studerer i flere land og noen av de mest populære er Danmark og Ungarn. Når man er ferdig med studier i utlandet så er man nødt til å søke om autorisasjon i Norge. Dette stilles det høye krav om å oppnå, og det er derfor nødvendig med et studieløp som ligner på det norske. Dette er heldigvis noe en del utenlandske institusjoner har tatt høyde for etterhver som de har fått flere norske studenter. Det er alltid lurt å sjekke ut hva man kan forvente seg før man søker på et universitet i utlandet.

Det er ingen tvil om at det er hardt arbeid som skal til for å bli psykolog. Det finnes heldigvis mange muligheter i utlandet, og det er derfor ikke ekskluderende at man ikke hadde perfekte karakterer på videregående. Dette gir håp til mange som ellers ikke ville kommet inn i Norge.