Idrettspsykologi

Hva betyr egentlig begrepet idrettspsykologi? Mannen som grunnla idrettspsykologien heter Coleman Griffith og startet arbeidet hans i 1925 på universitetet i Illinois, jobben hans ble å forbedre prestasjonene til universitetets idrettsutøvere. Han var den aller første til å studere sammenhengen mellom prestasjon og idrettsaktivitet.

På 1960-tallet økte forskningen innenfor idrettspsykologi, men teknikkene de brukte ble kritisert da forskning kun basert på psykologisk teori og laboratorietester og ingen forskning som foregikk ute på idrettsarenaen.

Mellom 1970 og 1980-tallet begynte forskning i Nord Amerika å vektlegge en annen type tilnærming til idrettspsykologi. De sa at tanker, tro og holdninger var viktige ting som påvirket idrettsutøvernes motivasjon, selvtillit og konsentrasjon.

Idrettspsykologi for tiden er rettet mot det å forstå hva slags psykologiske faktorer som kan påvirke idrettsprestasjoner og det å forstå hvordan idrettsaktiviteter kan påvirke psykologisk utvikling.

Andre temaer som er en stor del av dagens idrettspsykologi er lederskap, kommunikasjon, målsetting, trening og velvære, skader og psykologi, aggresjon, barn og trening, visualisering og gruppedynamikk.

Så kort sagt så er idrettspsykologi anvendelse av psykologiske prinsipper i sammenheng med idrett. Sentralt så er det å anvende psykologisk kunnskap for å forbedre prestasjonene til idrettsutøveren gjennom for eksempel rådgiving og trening. Ved hjelp av analysering og ved å avdekke hvilke idrettsutøvere som passer best til hvilke idrettsgrener.